Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 09/11/2020 -13/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 10 từ ngày 09/11/2020 – 13/11/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (09/11) ·       Trưởng Khoa đi... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 02/11/2020 -06/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 09 từ ngày 02/11/2020 – 06/11/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (02/11) ·       Ban LĐ làm việc... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 26/10/2020 -30/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 08 từ ngày 26/10/2020 – 30/10/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (26/10) •  P.Trưởng Khoa Nguyễn... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 07 từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (19/10) ·       P.Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 12/10/2020 -16/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 06 từ ngày 12/10/2020 – 16/10/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (12/10) ·       P.Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 05/10/2020 – 10/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 05 từ ngày 05/10/2020 – 10/10/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (05/10) ·       Họp Thủ... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 28/9/2020 -02/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 04 từ ngày 28/9/2020 – 02/10/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (28/9) ·       Họp BLĐ Khoa (8h30)... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 21/9/2020 -25/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 03 từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (21/9) ·       Ban LĐ làm việc tại... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 14/9/2020 -18/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 02 từ ngày 14/9/2020 – 18/9/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (14/9) ·       Ban LĐ làm việc tại... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 07/9/2020 -11/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 01 từ ngày 07/9/2020 – 11/9/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (07/9) ·       Ban LĐ làm việc tại... Xem thêm