Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Khoa tuần thứ 33 (Từ ngày 19/4/2021 -23/4/2021)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (19/04) ·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (8h00 -9h00) ·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia Hội đồng... Xem thêm

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Khoa tuần thứ 32 (Từ ngày 12/4/2021 -16/4/2021)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (12/04) ·       Trưởng Khoa – P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm Quốc Chí tại VPK (10h30) ·       Trưởng Khoa họp với... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 05/4/2021 -09/4/2021)

  Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (05/04) ·       Trưởng Khoa đi công tác từ 05/4/2021 – 08/4/2021 ·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 30 của BLĐ Khoa (Từ ngày 29/3/2021 -2/4/2021)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (29/03) ·       Trưởng Khoa đi công tác đến ngày 3/4/2021 ·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h00)... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 22/3/2021 -26/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 29 từ ngày 22/03/2021 – 26/03/2021) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (22/03) ·       Trưởng Khoa đi... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 15/3/2021 -19/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 28 từ ngày 15/03/2021 – 19/03/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (15/03) ·       Trưởng Khoa và... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 08/3/2021 – 12/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 27 từ ngày 08/03/2021 – 12/03/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (08/03) ·       Trưởng Khoa dạy... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 01/3/2021 -05/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 26 từ ngày 01/03/2021 – 05/03/2021) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (01/03) ·       Trưởng Khoa dạy... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 22/2/2021 -27/2/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 25 từ ngày 22/02/2021 – 27/02/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (22/02) ·      Trưởng Khoa dạy... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 01/2/2021 – 5/2/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 22 từ ngày 01/02/2021 – 05/02/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (01/02) ·      Trưởng Khoa dự... Xem thêm