Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứu 37 (Từ ngày 15/5/2023 đến 19/5/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

15/5)

·         10h Trưởng Khoa họp BM

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         14h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P429 T1

·         15h Trưởng Khoa họp với đối tác

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(16/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         9h – 12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC
 

Thứ Tư

(17/5)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 – T1

·         13h-15h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 306 T5

·         16h-18h Trưởng Khoa dạy TA chuyên ngành – P 304 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(18/5)

·         8h30 Trưởng Khoa dự HT quốc tế  – P 418 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Sinh thái học phục hồi.  Cao học, P.324

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(19/5)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         15h Trưởng Khoa dạy Vi sinh vật học ứng dụng – P 303 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

Bài viết liên quan