Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 51 (Từ ngày 22/8/2022-28/8/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(22/8)

·      10h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp công tác tổ chức Olympic sinh viên P301

·         8h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự bảo vệ KLTN Bộ môn Di truyền học. P. 235-T1; 9h00: Họp bộ môn P 332 T1

 

·      14h00 Trưởng Khoa Kiểm tra công tác đề thi Olympic sinh viên tại các bộ môn
 

Thứ Ba

(23/8)

 

·      7h30 Trưởng Khoa Dự Hội nghị CCVC Trường tầng 7 T5·      14h00 Trưởng Khoa Dự bảo vệ KLTN bộ môn 441B

·      15h00 Trưởng Khoa, P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải, P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp chi ủy VPK

 

Thứ Tư

(24/8)

 

·      9h00 Trưởng Khoa Dự bảo vệ NCS

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại phòng 430 T1

·      14h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh kiểm tra tiến độ đề tài (dự kiến)

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn P 107 T1

 

 

 

Thứ Năm

(25/8)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải  Làm việc với BQLDA – ĐHQG về chuyển thiết bị lên Hòa Lạc (dự kiến)

• 9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp với BTK ngành mới. VPK (dự kiến)

•    15h00 P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải, P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tiếp và làm việc với đoàn ĐH Tôn Đức Thắng
Thứ Sáu

(26/8)

·      9h00 Trưởng Khoa Họp Nhiệm vụ Quốc chí

·      Trưởng Khoa Tham gia tiếp đón các đoàn Olympic sinh viên P418

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham gia công tác thi Olympic sinh viên (cả ngày)

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P 430 T1

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông

·      16h00 Trưởng Khoa Họp các trưởng đoàn thi Olympic sinh viên P418
Thứ Bảy

(27/8)

·      Trưởng Khoa tham gia công tác Thi Olympic sinh viên (cả ngày)

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham gia công tác thi Olympic sinh viên (cả ngày)

 

·      Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự hội nghị giao ban công tác đào tạo

Chủ Nhật (28/8)·      7h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham gia Bế mạc Olympic sinh viên GĐ T7

 

Bài viết liên quan