Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 29 (Từ ngày 20/3/2023 đến 24/3/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

20/3)

·         9h Ban LĐK dự ĐH Công đoàn Khoa

·         8h30 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung tiếp đoàn Canada với Trường

·

·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự họp xét học vụ HK I – P 416 T1

·         15h – 18h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T4

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Seminar nhóm nghiên cứu

 

Thứ Ba

(21/3)

 

·         9 h – 12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy môn Các nguyên lý của sinh học bảo tồn, P313, T5·         13h-16h Trưởng Khoa dạy SHTH – P 303 T5

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn;16-18h: Dạy lớp K67CLC

 

 

Thứ Tư

(22/3)

 

·         7h-10h Trưởng Khoa dạy PPLNCKHSS – P 301 T5; 10h Trưởng Khoa nghiệm thu chuyên đề đề tài

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự họp HĐ thẩm định CTĐT Sinh dược học tại Hoà Lạc.

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm triển khai đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ  Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(23/3)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung tiếp đoàn NUS – Singapore

·         9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ, P.418, T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P. 430 – T1

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy SHTH – P 301 T5

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dự hội đồng nghiệm thu đề tài, Trường Đại học Lâm nghiệp.

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy lớp K67 CLC

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

Thứ Sáu

(24/3)

·         9h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung tiếp đoàn Sokendai – Nhật Bản

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp BTC ngày hội giới thiệu việc làm cho sinh viên (dự kiến)

·         Trưởng Khoa Dự seminar

·         14 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm triển khai đề tài

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Dạy lớp K67 CLC

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐDSH và BT. CH K31. P. 513 – T5

Thứ 7

  (25/3)

·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự họp Hội đồng kiểm định chất lượng GD – Học viện chính trị khu vực I

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Gặp Medlatec

·         10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự họp Hội đồng kiểm định chất lượng GD – Học viện chính trị khu vực I

·

Bài viết liên quan