Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuấn thứ 01 (từ ngày 05/9/2022-10/9/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(05/9)

·      7h00 Trưởng Khoa Dự khai giảng Trường . 10h Dạy 303T4

·      10h00 Trưởng Khoa Dạy 303T4

·      9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc với thư ký nhóm kiểm định (cả ngày)

·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K66TNS – P 413 T5

·      9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P.332-T1

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 506-T3

·      14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự trao đổi với GS. NT Kim Thanh – P 401 T1

·      13h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.512-T4

·      16h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4

 

Thứ Ba

(06/9)

 

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1, làm việc chuyên môn·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 508-T3

·      13h – 16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K64SH – P 104 T5

 

Thứ Tư

(07/9)

 

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

•   P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại phòng 430T1

 

•    13h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.505-T3
Thứ Năm

(08/9)

·      9h00 Trưởng Khoa Dạy 203 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K65TNS – P 103 T5

·      9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5

·         14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp online chuẩn bị thuyết minh dự án ARES pha 2
Thứ Sáu

(09/9)

•    9h-12h P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên  tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 304 T4

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

·      14h00 Trưởng Khoa Dự Hội nghị PTNTĐ và NCM tại Hòa lạc

·      13h-15h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K65QTS – P 410 T5

Thứ Bảy (10/9) ·      13h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.332-T1

Bài viết liên quan