Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 46 (Từ ngày 19/7/2021 – 23/7/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(19/7)

·       Trưởng Khoa dự khai mạc IBO tại tầng 7 (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt nam (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       Ban LĐ dự Lễ kết nạp Đảng tại VPK (15h00)
Thứ Ba

(20/7)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định tại P428 –T1 (cả tuần)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (16h00 -18h00)
 

Thứ Tư

(21/7)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dạy cao học online (dự kiến) (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (16h00 -18h00)

 

Thứ Năm

(22/7)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·      Trưởng Khoa họp nhóm dịch đề IBO tại VPK (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (16h00 -18h00)

Thứ

Sáu

(23/7)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Phạm Thế Hải họp với phòng TN Trọng điểm tại P.441B (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy cao học online (dự kiến) (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

Bài viết liên quan