Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 43 của Ban LĐK (Từ ngày 27/6/2022 -01/7/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(27/06)

·         10 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp Hội đồng Tuyển sinh THPT Chuyên KHTN năm 2022.

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm kiểm định

·         8h30: P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P.332-T1

 

·       14h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm nhiệm vụ Quốc chí (VPK)
 

Thứ Ba

(28/06)

 

·       8h30-10h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa: Phạm Thế Hải, Nguyễn Thành Nam Họp chi uỷ (VPK)

·       10h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp thi đua khen thưởng (VPK)

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·         14h00: P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(29/06)

 

·       8h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa dự TỔNG KẾT NĂM HỌC GĐ T7

·       11h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp lãnh đạo bộ môn xét đánh giá viên chức người lao động

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(30/06)

 

·       8h30 Trưởng Khoa và các P. Trưởng Khoa Dự hội nghị tập huấn văn thư lưu trữ GĐ tầng 7 (cả ngày)·       Trưởng Khoa Đi công tác hết 02/7/2022
Thứ Sáu

(01/07)

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         10 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm thực tập thiên nhiên 2022. VPK. P.428. T1

·         Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan