Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 35 của Ban LĐK (Từ ngày 02/5/2022 -08/2/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(02/05)

·     Nghỉ lễ
 

Thứ Ba

(03/05)

 

·     Nghỉ lễ
 

Thứ Tư

(04/05)

 

·     Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự tập huẩn kiểm định chương trình đào tạo (đến hết tuần)

·     Họp Ban LĐK (10h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp về công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022 tại P301 –T1 (8h30)

·     Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự tập huẩn kiểm định chương trình đào tạo (đến hết tuần)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải chấm HNKHSV trường (13h00)

 

Thứ Năm

(05/05)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn và dự webinar chuyên môn (10h00)·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Sáu

(06/05)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội nghị KHSV trường – phiên toàn thể (8h00)·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học (14h00)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp CNTN K64 tại P403 –T5

Chủ nhật

(08/5/)

 

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022 tại Đại học Bách Khoa·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022 tại Đại học Bách Khoa

Bài viết liên quan