Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 05/4/2021 -09/4/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(05/04)

·       Trưởng Khoa đi công tác từ 05/4/2021 – 08/4/2021

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa NguyễnThành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

Thứ Ba

(06/04)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 và họp về hợp tác tại P418 –T1 (10h00) Tham gia nhận bàn giao máy của Dự án PTN thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN tại P505 –T3 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải  tham gia nhận bàn giao máy của Dự án PTN thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 QT tại P136 –T1 (16h00)

 

Thứ Tư

(07/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp gặp mặt các sinh viên đạt giải NCKH tại P418 –T1 (9h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp về tuyển sinh SĐH tại P418 –T1 (15h00)

 

Thứ Năm

(08/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định tại P428 –T1·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh học thuật cho cao học tại giảng đường 503 –T3 (14h00 -17h00)
Thứ

Sáu

(09/04)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 và tham gia nhận bàn giao máy của Dự án PTN thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia nhận bàn giao máy của Dự án PTN thực hành

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan