Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 27 của Ban LĐK (Từ ngày 07/3/2022 – 11/3/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(07/03)

·      Họp Ban LĐK (8h30)

·      Trưởng Khoa làm việc với PGĐ. Vân Anh (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp thẩm định chuyên đề đề tài online (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (10h00)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 303 –T5  (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  tại giảng đường 302 – T5 (15h00 -18h00)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp ban soạn thảo khung Sinh dược tại VPK (15h00)

 

Thứ Ba

(08/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  tại giảng đường 201 – T4 (9h00 -12h00)·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  VSV ƯD hệ CLC tại giảng đường 304 – T5 (15h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNKHTN (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(09/03)

 

·      Trưởng Khoa làm việc với PTN Trọng điểm (Dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 SH tại giảng đường 201 –T4 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Năm

(10/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Bến Tre đến hết 15/3/2022

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      Trưởng Khoa họp giao ban Trường (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  VSV ƯD hệ CLC tại giảng đường 308 – T5 (13h00 -16h00)

Thứ Sáu

(11/03)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường  (13h00 -16h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh cho Cao học (14h00 -17h00)

Bài viết liên quan