Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 20 của Ban LĐK (từ ngày 17/01/2022-21/01/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(17/01)

·       Trưởng Khoa coi thi học kì·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Ba

(18/01)

 

·       8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp Hội nghị KLEPT

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại phòng 430 T1

·       14h00 Trưởng Khoa dự Bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện hàn lâm KH và CN

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

 

 

Thứ Tư

(19/01)

 

·       8h30 Trưởng Khoa Họp tiến độ quốc chí

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc với Bộ KHCN

·   14h BLĐ Họp Ban chuyên môn xây dựng ngành Sinh dược học
Thứ Năm

(20/01)

·       8h P. BLĐ Khoa học lớp QL cấp phòng

·       8h00: P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Coi thi online

·       14h BLĐ Khoa họp chi bộ

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Báo cáo tại Hội đồng GS ngành Sinh học. 301-T1 (Dự kiến)

Thứ Sáu

(21/01)

·       8h P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trông thi PPLNCKHSS, trực tại phòng 430 T1

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Báo cáo tại Hội đồng GS ngành Sinh học. 301-T1 (Dự kiến)

·       8h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh coi thi online, 9h: Tham dự hội đồng NCS, P.418 nhà T1

 

·       14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trông thi Cao học

Bài viết liên quan