Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 14 của Ban LĐK (Từ ngày 06/12/2021 -11/12/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(06/12)

·   Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Bến Tre đến hết tuần

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia bàn giao thiết bị dự án TCNL của TTNCKHSS pha 2

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp về công tác đào tạo chương trình Sư phạm Sinh học tại VPK (10h00)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tổ Đảng online (dự kiến 20h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp tổ Đảng online (20h00)

 

Thứ Ba

(07/12)

 

·   Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·      Trưởng Khoa làm việc ở P429 (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành (13h00 -15h00) và dạy chuyên đề Vi sinh (16h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp với Trường và Phó Ban thư ký ngành Đào tạo mới

 

Thứ Tư

(08/12)

 

·   Trưởng Khoa họp tổ Đảng online (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành (9h00 -12h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH CLC online (7h00 -9h00)

·   Trưởng Khoa dự hội đồng Bộ KHCN (14h00) và họp hội đồng lương online (16h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp giao ban Trường online (14h00) và họp tổ Đảng online (14h00 -15h30)

 

Thứ Năm

(09/12)

 

·   Trưởng Khoa dự Hội thảo NVQC online (8h30)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)

·   Trưởng Khoa dạy online (13h00) và họp Chi ủy online (16h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (14h00 -17h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)

Thứ Sáu

(10/12)

·         Ban LĐK họp Chi bộ (8h30)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp chi bộ (tham gia online trong trường hợp chưa về đến Hà nội)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học
Thứ 7

(11/12)

·         Trưởng Khoa học nghiệp vụ (trực tuyến)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Côn trùng học đại cương online (8h00 -11h00)

 

 

Bài viết liên quan