Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 13/11/2020 -27/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 12 từ ngày 23/11/2020 – 27/11/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(16/11)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 QT tại giảng đường 306 –T5 (16h00)

Thứ Ba

(17/11)

·       Ban LĐ họp Trưởng Phó các đơn vị (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng chấm LATS tại P401 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Tư

(18/11)

 

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại P327 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(19/11)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự seminar luận án tiến sĩ tại P323 –T1 (9h00)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng tại Bộ KHCN (14h00)
Thứ Sáu

(20/11)

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề tại P327 –T1 (14h00)

 

Bài viết liên quan