Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 07 từ ngày 19/10/2020 – 23/10/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(19/10)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tại nhà xuất bản giáo dục (8h00)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh học lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính đến ngày 21/10 (16h00)

Thứ Ba

(20/10)

·       Trưởng Khoa họp tại Bộ KH&CN (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

 

 

Thứ Tư

(21/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 512 –T4 (9h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00)
 

Thứ Năm

(22/10)

 

·       Trưởng Khoa dự hội thảo tại 53 Nguyễn Du (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Hội nghị Côn trùng tại Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (8h00)

·       Trưởng Khoa dự bảo vệ TS tại ĐHSP Hà nội (14h00)
Thứ Sáu

(23/10)

·       Trưởng Khoa đi công tác đến hết 24/10

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và dạy tại giảng đường 508 –T3 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Tây Bắc đến hết 31/10

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

 

Bài viết liên quan