Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 05 của Ban LĐK (Từ ngày 04/10/2021 -08/10/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(04/10)

·       Ban LĐ dự khai mạc và phỏng vấn AUN tại P421 -T1 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CLC (lớp 1) online (7h00 -9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh thực hiện công tác kiểm định AUN đến hết ngày 8/10

·       Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh SĐH (14h00) và dạy trực tuyến (16h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CLC (lớp 2) online (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 QT online (16h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(05/10)

·       Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng nghiệm thu dự án tại Bộ NNPTNT (9h00)

·       Trưởng Khoa họp nghiệm thu dự án tại P301 -T1 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTN online (15h00 – 18h00)

 

 

Thứ Tư

(06/10)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 -17h00)
Thứ Năm

(07/10)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNTN online (9h00 -12h00)

 

·       Trưởng Khoa dạy online (13h00 -16h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự phiên làm việc cùng với SAR kiểm định AUN (10h30-13h00) và dự họp với Trường về công tác chuẩn bị kỷ niệm 65 năm (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng tại Bộ KHCN (14h00)

Thứ

Sáu

(08/10)

·       Trưởng Khoa dự bế mạc AUN tại P421 -T1 (8h00 -11h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNSH online (9h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa họp trực tuyến xét học vụ (14h00)

·       Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị tại P428 -T1 (14h00)

Bài viết liên quan