Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 28/9/2020 -02/10/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 04 từ ngày 28/9/2020 – 02/10/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/9)

·       Họp BLĐ Khoa (8h30)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy tại giảng đường 301 –T5 (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(29/9)

·       Trưởng Khoa đi dự đại hội thi đua tại ĐHQGHN (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội thảo về công nghệ giảm lãng phí thực phẩm tại KS La Thành

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 505 –T3 (13h00 -16h00)

 

Thứ Tư

(30/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 512 –T4

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy giảng đường 105 –T5 (9h00 -11h50)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông (14h00)

 

Thứ Năm

(01/10)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (7h00 -8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề SV tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 308 –T5 (9h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa họp Đảng ủy Trường (15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tại ĐHQGHN về hợp tác với thành phố Hà nội (16h00)

Thứ Sáu

(02/10)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác đến hết ngày 9/10

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy P501 –T3 (8h00 – 9h50) và họp phòng ĐT tại P301 –T1 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và dạy tại giảng đường 508 –T3 (10h00 -12h00) (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy P501 –T3 (13h00 -15h50)

 

Bài viết liên quan