Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác làm việc của Ban LĐK tuần thứ 46 (Từ 18/7/2022-22/07/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/7)

 Trưởng Khoa đi công tác đến hết ngày 19/7/2022

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham gia đoàn thực tập thiên nhiên tại Tam Đảo đến hết ngày 28.7.2022

• 9h P. Truưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia làm việc với ĐH Tokyo – P 301 T1

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia đoàn thực tập thiên nhiên tại Tam Đảo đến hết ngày 19.7.2022

 

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Ba

(19/7)

 

 

Thứ Tư

(20/7)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Hướng dẫn học sinh chương trình trại hè “Thắp sáng ước mơ” của Đoàn TN ĐHQGH tại Bảo tàng Sinh học – 19 Lê Thánh Tông

 

 

Thứ Năm

(21/7)

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Tham gia hỗ trợ Hội đồng chức danh cấp cơ sở đánh giá ngoại ngữ – P 301 T1 đến hết ngày 22/7

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia đoàn thự tập thực tế lớp K64 CNSH-CLC

 

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn 17h – 19h tổ chức thi hết học phần cao học
Thứ Sáu

(22/7)

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia đoàn thự tập thực tế lớp K64 CNSH-CLC

 

Bài viết liên quan