Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của BLĐ Khoa tuần thứ 38 (Từ ngày 24/5/2021 -28/5/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(24/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 -9h00)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định AUN tại P428 –T1 (9h00 -10h30)

·       Trưởng Khoa làm việc với phòng QTBV (10h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp nhóm xây dựng PTN tại Hòa Lạc (14h00)

·       Họp Ban LĐ Khoa (15h00)

Thứ Ba

(25/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 – 9h00) và thi kiểm tra giữa kỳ (9h00 -11h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN online (10h00 –12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn và trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự online PhD committee Trần Mỹ Hạnh (14h00) và dạy tiếng Anh chuyên ngành Sinh học online (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(26/5)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành online (7h00 -9h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN online (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành online (16h00 -18h00)

 

Thứ Năm

(27/5)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 – 14h30) và họp tại ĐHQGHN (15h00)

 

Thứ

Sáu

(28/5)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Học viện nông nghiệp (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan