Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐ Khoa tuần thứ 44 (Từ ngày 05/7/2021 -09/7/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(05/7)

·       Ban LĐ họp tổng kết năm học (8h30)·       Trưởng Khoa họp tổng kết Phòng TN Trọng điểm (14h00)
Thứ Ba

(06/7)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm kiểm định

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia đoàn kiểm tra thi THPT Quốc gia (đến hết 8/7/2021)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm kiểm định

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(07/7)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp về việc xuất bản báo cáo cho Hội nghị KH năm 2021 (8h30)·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(08/7)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (dự kiến)·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ

Sáu

(09/7)

·       Trưởng Khoa kiểm tra cơ sở vật chất thi IBO (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dự Hội thảo khoa học Khoa Địa chất (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham dự Hội thảo khởi động Dự án tại P604 –T5 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc về việc tổ chức Hội nghị KH Khoa 2021

Bài viết liên quan