Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐ Khoa tuần thứ 43 (Từ ngày 28/6/2021 -02/7/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 43 từ ngày 28/6/2021 – 02/7/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/6)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp Bộ môn (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp tổng kết năm học tại P332 –T1 (9h00)

·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
Thứ Ba

(29/6)

·       Trưởng Khoa họp nghiệm thu sách (8h30) và họp nhóm biên soạn Quốc Chí (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng tại Học viện nông nghiệp (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi THPT năm 2021 (8h30)

·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
 

Thứ Tư

(30/6)

 

·       Trưởng Khoa họp tổng kết năm học (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Bộ môn tại P323 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(01/7)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (dự kiến)

·      Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
Thứ

Sáu

(02/7)

·       Trưởng Khoa họp Ban thi đua khen thưởng Khoa (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng sinh học

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng sinh học

 

Bài viết liên quan