Lịch học – thời khóa biểu

Kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS khóa QH. 2014

Nhà trường thông báo với các Khoa về kế hoạch giảng dạy cho HVCH và NCS Khóa QH.2014 (trúng tuyến đợt 1 và đợt 2 năm 2014) theo công văn trong tập tin đính kèm dưới đây.

Download file

Bài viết liên quan