Học bổng

Học bổng Posco năm học 2020-2021

Năm học 2020 – 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất học bổng: 1000 USD/sinh viên/năm học.

  1. Tiêu chuẩn xét chọn
  • Là sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019 – 2020 có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
  • Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn – Hội, hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn…
  1. Hồ sơ xét chọn học bổng

– Bảng điểm năm học 2019 – 2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

– Bản giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (bằng tiếng Anh và tiếng Việt – theo mẫu);

– Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được nếu nhận học bổng, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt).

– Bài viết tìm hiểu về học bổng Posco và Quỹ học bổng Posco, Hàn Quốc, có độ dài không quá 2 trang A4 (bằng tiếng Việt).

– Các chứng minh về: thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt dộng Đoàn – Hội… (nếu có)

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34cm. Mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Posco, Hàn Quốc, năm học 2020 – 2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã thu không nộp trả lại.

Các bạn sinh viên đáp ứng yêu cầu nộp hồ sơ xét chọn học bổng về Văn phòng Khoa (Phòng 427 nhà T1) trước 11h00 ngày 29/9/2020.

Mau TV_Gioi thieu ve SV nhan HB

Mau_TA_Posco

Bài viết liên quan