Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Phạm Thị Lương Hằng

TS. Phạm Thị Lương Hằng

Vị trí công tácGiảng viên
Emailluonghang@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 137, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học cá thể và quần thể
Sinh lý học thực vật
Công nghệ vi tảo
Hoá sinh học
Sinh học nano
Hướng nghiên cứuHợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
Đánh giá đa dạng sinh học và tiềm năng ứng dụng của vi tảo trong lĩnh vực Sinh dược, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, nuôi trồng thuỷ sản và xử lý nước thải