Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Phạm Thị Lương Hằng

TS. Phạm Thị Lương Hằng

Vị trí công tácGiảng viên
Emailluonghang@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 137, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh học cá thể và quần thể
Sinh lý học thực vật
Hoá sinh học
Hoá sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học
Sinh học nano
Công nghệ vi tảo
Hướng nghiên cứu- Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học
- Đa dạng sinh học và tiềm năng dược liệu của vi khuẩn lam
- Ứng dụng vi tảo trong nuôi trồng thuỷ sản và xử lý nước thải