Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng

PGS.TS. Nguyễn Đình Thắng

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn
Emailndthang@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 238, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyHóa sinh học
Hóa sinh công nghiệp
Hóa sinh học chế biến thực phẩm
Quá trình và thiết bị công nghệ
Sinh học phân tử tế bào
Kỹ nghệ protein & enzyme
Tiếng Anh học thuật
Hóa sinh học các quá trình lão hóa
Hướng nghiên cứu- Cơ chế phân tử về quá trình phát sinh và tiến triển của ung thư
- Vật liệu sinh học và các ứng dụng trong công nghệ sinh học và y sinh học
- Các chất có hoạt tính sinh học từ thực vật và tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực y sinh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và môi trường