Bộ môn Sinh học Tế bào

TS. Lê Duy Đức

TS. Lê Duy Đức

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0878512170
Emailldduc@hus.edu.vn
Phòng làm việc338T1-ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi
Các môn học giảng dạySinh học tế bào
- Sinh học phân tử
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Công nghệ mô và tế bào động vật
- Mô học
Hướng nghiên cứuChất chuyển hoá thứ sinh
- Truyền tin tế bào