CN. Nguyễn Anh Bảo

CN. Nguyễn Anh Bảo

Vị trí công tácNghiên cứu viên (Đã nghỉ hưu)
Phòng làm việcKhoa Sinh Học
Các môn học giảng dạy Phòng 427, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hướng nghiên cứuTiếng Anh