Giới thiệu chung

Bộ môn Vi sinh vật học được thành lập từ năm 1966. Trải qua hơn 55 năm kể từ khi thành lập, Bộ môn Vi sinh vật học đã trở thành một trong những Bộ môn... Xem thêm

Công trình khoa học đã công bố

2020 Bài báo quốc tế ISI/Scopus: Harting R, Höfer A, Tran VT, Weinhold LM, Barghahn S, Schlüter R, Braus GH (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia... Xem thêm

Đề tài nghiên cứu

Các đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh điện hóa để kiểm soát tại chỗ sự có mặt của các vi khuẩn Vibirio gây bệnh trong các ao... Xem thêm

Hướng nghiên cứu chính

1. Vi sinh vật học ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, probiotic và đồ uống 2. Vi sinh vật học ứng dụng trong nông nghiệp và thủy sản 3. Vi sinh vật học phân... Xem thêm