Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 18/1/2021 -22/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 20 từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (18/01) ·      Ban LĐ họp... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 11/1/2021 -15/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 19 từ ngày 11/01/2021 – 15/01/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (11/01) ·       Ban LĐ họp... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 04/1/2021 -08/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 18 từ ngày 04/01/2021 – 08/01/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (04/01) ·       Trưởng Khoa dự... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 17 (Từ ngày 28/12/2020 -01/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 17 từ ngày 28/12/2020 – 01/01/2021)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (28/12) ·       Ban LĐ làm việc... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 21/12/2020 -25/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 15 từ ngày 21/12/2020 – 25/12/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (21/12) ·       P.Trưởng Khoa... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 15 từ ngày 14/12/2020 – 18/12/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (14/12) ·       P.Trưởng Khoa Phạm... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 07/12/2012 -11/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 14 từ ngày 07/12/2020 – 11/12/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (07/11) ·       Trưởng Khoa họp... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 13 từ ngày 30/11/2020 – 04/12/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (30/11) ·       Trưởng Khoa đi... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 13/11/2020 -27/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 12 từ ngày 23/11/2020 – 27/11/2020) Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (16/11) ·       Ban LĐ làm việc... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 11 (Từ ngày 16/11/2020 -20/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC (Tuần lễ thứ 11 từ ngày 16/11/2020 – 20/11/2020)   Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (16/11) ·      Trưởng Khoa đi... Xem thêm