Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 13 (Từ ngày 27/11/2023 đền ngày 02/12/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (27/11) ·         9h Trưởng Khoa họp với Viện KHCN Nara ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp bên Vinmec... Xem thêm

Lich làm việc của Ban LĐK tuần thứ 12 (Từ ngày 20/11/2023 đền ngày 25/11/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (20/11) ·         Ban LĐK Dự kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam ·         9-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, K65... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 11 (Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 18/11/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (13/11)   ·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Đi công tác theo triệu tập của Bộ giáo dục (Từ 04/11/2023-19/11/2023)... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 10 (Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 11/11/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (06/11) ·         10h Ban LĐK họp trưởng các đơn vị-VPK ·         9-12 giờ P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PPLTNCKHSS, K65... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần tứ 09 (Từ ngày 30/11/2023 đến 04/11/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (30/10) ·         10h Ban LĐK họp chi bộ – P 421 T1 ·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1; Dự HTKH online... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuấn thứ 08 (Từ ngày 23/10/2023 đến 28/10/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (23/10) ·         10h Ban LĐK họp BLDK   ·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1 ·         P. Trưởng Khoa Hoàng... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban lãnh đạo Khoa tuần thứ 07 (Từ ngày 16/10/2023 đến 21/10/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (16/10) ·         9h Ban LĐK họp TTLĐK ·         10h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Ban thi đua – KT Khoa... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 06 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 14/10/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (09/10) ·         7h-10h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5 ·         10h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp quy... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban lãnh đạo Khoa tuần thứ 05 (từ ngày 02/10/2023 đến 07/10/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (02/10) ·         7h-10h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5 ·         18h00 Trưởng Khoa họp với SV các CTĐB ·         P.... Xem thêm

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 04 (từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (25/9) ·         7h-10h Trưởng Khoa dạy VSV học – P 304 T5 ·         10h Trưởng Khoa họp quy trình bổ nhiệm Phó GĐ TTNCKHSS – P... Xem thêm