Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1  Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et... Xem thêm

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiên 1 Nghiên cứu protease virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) phân lập tại Việt Nam KLEPT.09.01 PGS.TS.... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2021

Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021, Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle., Academia Journal of... Xem thêm

Công bố quốc tế năm 2021

1. Le TS, Nguyen TTH, Thi Mai Huong B, Nguyen HG, Ha BH, Nguyen VS, Nguyen MH, Nguyen HH, Wang J, 2021, Cultivation of Caenorhabditis elegans on new cheap monoxenic media without peptone. Journal of... Xem thêm

Hội nghị Khoa học Sinh viên Khoa Sinh học năm 2022

      Năm 2022, Khoa Sinh học đón nhận 73 báo cáo khoa học, của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 14 báo cáo có sự tham gia của sinh viên các lớp hệ QT trong đó... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2022

Kính gửi: Các Thầy Cô và toàn thể Sinh viên   Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2022 có 73 báo cáo... Xem thêm

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2022

Kính gửi: Các thầy cô và các em sinh viên         Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa Sinh... Xem thêm

Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN chung tay chống dịch Covid-19 Trên nhiều “Mặt trận”

Tác giả: Thanh Huyền – Tú Linh (Bài đăng trên Bản tin Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, tháng 1 năm 2022:... Xem thêm

Liệu pháp tế bào gốc trong điều trị Covid -19

Hoàng Thị Mỹ Nhung1,2, Nguyễn Xuân Hưng2, Thân Thị Trang Uyên2, Nguyễn Lĩnh Toàn2 1.Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2021

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2021   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục... Xem thêm