Bài giảng đại chúng “Giải thưởng Nobel Y Sinh năm 2023”

Ngày 23/11/2023, tại phòng 416 nhà T1 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã diễn ra bài giảng đại chúng về công trình được giải thưởng Nobel năm 2023 của 2... Xem thêm

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2023

Ngày 06/10/2023, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và được tổ chức bởi Viện Công nghệ sinh học... Xem thêm

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino đến thăm Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 23.9.2023, Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino đã đến thăm Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại... Xem thêm

Bài giảng đại chúng về Quang hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu do GS. Francis Andre Wollman – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học, Cộng hòa Pháp trình bày

Ngày 22/9/2023, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức bài giảng đại chúng “Photosynthesis at the time of global climate change”... Xem thêm

Thông tin Seminar Khoa học

Ngày 30/08/2023 Khoa Sinh học đã tổ chức seminar khoa học với nội dung “From Covid-19 to Cancer: Leveraging Nature’s Arsenal in Drug screening and beyond”. Diễn giả là GS.... Xem thêm

Lễ ký MOU giữa Khoa Sinh học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội và Viện CNSH và giống Lâm nghiệp – Viện Hàn Lâm Khoa học Lâm nghiệp

Ngày 9 tháng 6 năm 2023, tại Viện CNSH và giống Lâm nghiệp – Viện Hàn Lâm Khoa học Lâm nghiệp đã diễn ra lễ ký MOU giữa Khoa Sinh học – Trường Đại học... Xem thêm

Lễ ký MOU giữa Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội với Viện Công nghệ PHACOGEN

      Ngày 22-06-2023 tại trụ sở của Viện Công nghệ PHACOGEN, tầng G2 tòa nhà B2 Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra buổi lễ ký... Xem thêm

Giới thiệu vắn tắt về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Năm 2023 HNKHSV Khoa Sinh học có 92 báo cáo khoa học của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 4 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ Quốc tế, 1 báo cáo có sự tham... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi các Thầy/ Cô và toàn thể sinh viên Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2023 có 92 báo cáo (cá... Xem thêm

Thông báo số 2 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên   Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa... Xem thêm