Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Hợp tác với trường Đại học Yang Ming – Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trường đại học Yang Ming, Đài Loan... Xem thêm

Hợp tác với viện KAIST – Hàn Quốc trong nghiên cứu và trao đổi sinh viên

Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Viện KAIST- Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Sinh học, ĐHKHTN với Viện Sinh học phân tử – Academia Sinica, Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã ký kết biên bản hợp tác với Viện Sinh học phân tử (IMB) thuộc Academia Sinica của Đài Loan nhằm... Xem thêm

Thông báo tài trợ của quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học – BIOFUND năm 2019

Khoa Sinh học trân trọng thông báo các chương trình tài trợ năm 2019 của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Khoa (gọi tắt là BIOFUND) như sau: I. Chương trình... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Yang Ming, Đài Loan

Từ năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Yang Ming, Đài Loan đã ký kết hợp tác trao đổi song phương về lĩnh vực nghiên cứu khoa học,... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công: Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học, ... Xem thêm

Thông báo số 5 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

 Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2020 có 69 báo cáo (cá nhân và tập thể). Theo tinh thần của Nhà... Xem thêm

Thông báo số 4 về Hội nghị khoa học Sinh viên năm 2020

Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: 1. Hình thức tổ chức báo cáo HNKHSV cấp Khoa năm 2020 Dựa trên nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của thầy cô hướng dẫn,... Xem thêm

Mẫu Lý lịch khoa học – Bộ KHCN

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  (Kèm theo Quyết định số   588/QĐ-BKHCN  ngày 31 tháng 3  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và... Xem thêm