Công bố quốc tế về loài mới Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae) ở vùng Tây Bắc Việt Nam

Ophiorrhiza hoanglienensis (Rubiaceae), a new species from north-western Vietnam THANH TRUNG NGUYEN1,6, YI-GANG WEI2,7, FANG WEN2,8, KHUONG DUY LE3,9 & TRUONG VAN DO4,5,10* 1 Faculty of Biology,... Xem thêm

Sinh viên Nguyễn Phương Thảo, K62 ngành Sinh học chuẩn Quốc tế đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Với đề tài “”Đánh giá tác dụng bảo vệ của Hesperidin đối với tế bào cơ tim H9C2  trong mô hình thiếu ô xi – tái cung cấp ô xi in vitro” dưới sự... Xem thêm

Công bố quốc tế về giống ốc cạn Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) tại Việt Nam

The land snail genus Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) from Vietnam, with description of a new species  Do Duc Sang1*, Bui Thi Chinh2 & Do Van... Xem thêm

Thông báo tài trợ của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học (BIOFUND) năm 2020

Khoa Sinh học trân trọng thông báo Chương trình hỗ trợ phát triển các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm 2020   1.  Chương trình BIOFUND I: Mục đích:... Xem thêm

Hợp tác với trường Đại học Yang Ming – Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Trường đại học Yang Ming, Đài Loan... Xem thêm

Hợp tác với viện KAIST – Hàn Quốc trong nghiên cứu và trao đổi sinh viên

Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Viện KAIST- Hàn Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu và... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Sinh học, ĐHKHTN với Viện Sinh học phân tử – Academia Sinica, Đài Loan

Từ năm 2018, Khoa Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã ký kết biên bản hợp tác với Viện Sinh học phân tử (IMB) thuộc Academia Sinica của Đài Loan nhằm... Xem thêm

Thông báo tài trợ của quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Khoa Sinh học – BIOFUND năm 2019

Khoa Sinh học trân trọng thông báo các chương trình tài trợ năm 2019 của Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Khoa (gọi tắt là BIOFUND) như sau: I. Chương trình... Xem thêm

Biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Yang Ming, Đài Loan

Từ năm 2018, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Yang Ming, Đài Loan đã ký kết hợp tác trao đổi song phương về lĩnh vực nghiên cứu khoa học,... Xem thêm

Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2020 

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học đã được tổ chức thành công: Năm 2020 HNKHSV của Khoa Sinh học đón nhận 69 báo cáo khoa học, ... Xem thêm