Số lượng cựu sinh viên năm 2019

Trong năm 2019, Trường Đại học KHTN đã công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 98 sinh viên các khóa QH.2013, 2014, 2015, 2016 của Khoa Sinh học gồm các... Xem thêm

Điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp tháng 3, 6 và 7 năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đang tiến hành điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp vào tháng 3, 6 và 7 năm 2019. Các em cựu sinh viên vui lòng làm... Xem thêm

Thông báo từ viện Academia Sinica (AS), Đài Loan về Spring Internship Program

Giới thiệu Spring Internship Program (SIP) Từ Tháng 2 – Tháng 4 năm 2020, Viện tổ chức chương trình Spring Internship đặc biệt (2020 AS Spring Internship). Đơn đăng ký... Xem thêm

Điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Thực hiện công việc điều tra khảo sát việc làm để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 3943 ngày 31 tháng 8 năm 2018, Trường Đại học... Xem thêm

Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên năm học 2019-2020

Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Ký hiệu : 2836/ĐHKHTN-CTSV Ngày ban hành : 06/09/2019 Trích yếu : Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm... Xem thêm

Số lượng cựu sinh viên năm 2018

Trong năm 2018, Trường Đại học KHTN đã công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy cho 122 sinh viên các khóa QH.2012, 2013, 2014 của Khoa Sinh học gồm các ngành... Xem thêm

Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN

Lĩnh vực : Chính trị & Công tác học sinh sinh viên Ký hiệu : 32/QĐ-ĐHQGHN Ngày ban hành : 05/01/2017 Trích yếu : Quy chế Công tác sinh viên tại ĐHQGHN Cơ quan ban... Xem thêm