Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

1. Thông báo tuyển sinh Sau đại học, bậc Tiến sĩ Mẫu hồ sơ đăng ký đầu vào NCS 2. Thông báo tuyển sinh Sau đại học, bậc Thạc sĩ Hồ sơ đăng ký đầu vào... Xem thêm

DẤU ẤN CÁT BÀ – 2023

Thực tập thiên nhiên – hành trình đầy ý nghĩa dành cho sinh viên khoa Sinh học Là một học phần của sinh viên các lớp Sinh học, Quốc tế Sinh học và Tài... Xem thêm

Đăng ký học bổ sung đầu vào Nghiên cứu sinh

Theo Quy chế ĐT NCS của ĐHQGHN, các ứng viên đã có bằng Thạc sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp cần bổ sung kiến thức phải hoàn thành các học phần bổ sung... Xem thêm

Danh sách cấp bằng đợt tháng 4/2023

Khoa Sinh học thông báo về danh sách các học viên được cấp bằng vợt đợt tháng 4 năm 2023 gồm các HV được công nhận tốt nghiệp đợt cuối năm 2022 và... Xem thêm

Các biểu mẫu_Tiến sĩ

Các biểu mẫu sử dụng trong thời gian học NCS tại Trường, gồm: 1. Hồ sơ bảo vệ các cấp 2. Báo cáo kế hoạch học tập và thực hiện đề tài NCS (sau khi có... Xem thêm

[Thông báo] Tuyển sinh đợt 1 năm 2023-Trình độ Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy tập trung đợt 1 năm 2023 theo phương... Xem thêm

Các biểu mẫu_Tiến sĩ

1. Các biểu mẫu bảo vệ các cấp, tải về tại đây.   Xem thêm

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Tuyển sinh từ năm 2022 Áp dụng những quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 về việc Ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học... Xem thêm