Khoảnh khắc Hola 2020: Lưu giữ ký ức thanh xuân

Thường niên khi xuân qua hạ tới, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói chung và sinh viên Khoa Sinh học nói riêng sẽ tham gia vào khóa học... Xem thêm

Danh sách cán bộ

STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị trong Khoa 1 Nguyễn Hoài An Tiến sĩ Bộ môn Khoa học Thực vật 2 Nguyễn Thị Lan Anh Tiến sĩ Bộ môn Động vật học và... Xem thêm

Đơn vị trực thuộc

Các Đơn vị trực thuộc Khoa Sinh học: + Bộ môn Di truyền học + Bộ môn Động vật học ứng dụng + Bộ môn Động vật học và Bảo tồn + Bộ môn... Xem thêm

Save Wildlife: Nơi chắp cánh những ý tưởng bảo tồn

Bảo vệ động vật hoang dã là một vấn đề không mới nhưng vẫn luôn nóng ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Nhận thấy vấn đề quan trọng này Liên chi... Xem thêm