Bài giảng đại chúng: Giải Nobel 2022 – lĩnh vực Sinh lý học hoặc Y học

Giải Nobel 2022 – lĩnh vực Sinh lý học hoặc Y học đã được trao cho Svante Pääbo (Viện nghiên cứu Max Planck về Nhân chủng học Tiến hóa tại Leipzig, CHLB Đức)... Xem thêm

Thông báo số 2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà... Xem thêm

Giới thiệu chung về Hội nghị quốc tế về “Khám phá tiềm năng về dược chất, độc tính và kinh tế – xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt Nam”

Trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những quốc gia có tài nguyên phong phú về cả hệ sinh thái thực vật cũng như hệ vi sinh vật. Bên... Xem thêm

Thư mời tài trợ Hội nghị quốc tế về “Khám phá tiềm năng về dược chất, độc tính và kinh tế – xã hội của những chiết xuất tự nhiên tại khu vực phía Bắc Việt Nam”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 85 /KSH  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm... Xem thêm

Thông báo số 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà... Xem thêm

Đối tượng tham gia Hội nghị và các mốc thời gian cần lưu ý

Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học, sinh viên, học viên sau đại học trong và ngoài nước quan tâm đến Hội nghị được Ban Tổ chức trân trọng mời... Xem thêm

Chương trình hội nghị

Tentative Agenda  “INTERNATIONAL CONFERENCE ON EXPLORING THE MEDICAL, ECO-TOXICOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF NATURAL EXTRACTS IN NORTHERN VIETNAM” Tuesday, 8 November 2022 Venue: Bao... Xem thêm

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2022 trong khoảng từ 20 đến 26,45 điểm... Xem thêm

HỌC BỔNG NIỀM TIN XANH

Nhằm hỗ trợ sinh viên, học viên sau đại học vượt khó học giỏi có các đề tài thực hiện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực quản lý, bảo tồn đa dạng... Xem thêm

Lịch công tác tuần thứ 20 của Ban LĐK (từ ngày 17/01/2022-21/01/2022)

Ngày Sáng Chiều Thứ Hai (17/01) ·       Trưởng Khoa coi thi học kì ·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn   Thứ Ba (18/01)  ... Xem thêm