THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” NĂM 2023

Chương trình Học bổng với tên gọi ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” của Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại... Xem thêm

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Sách đã xuất bản Nguyễn Quan Huy (chủ biên), Nguyễn Văn Dư, Lê Quý Thưởng (2022), Sách chuyên khảo: Đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và hoạt tính... Xem thêm

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án * Các hướng nghiên cứu chính: – Protease của virus/vi khuẩn gây bệnh và chất ức chế – Đột biến gen ty thể... Xem thêm

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” NĂM 2022

I. Giới thiệu về Học bổng ” THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” Chương trình Học bổng với tên gọi ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” của Bộ môn Hoá sinh và Sinh học... Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC BỔNG ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” NĂM 2021

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử xin thông báo danh sách các sinh viên đại học và sau đại học được nhận Học bổng ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” năm 2021... Xem thêm

Thông báo chương trình Học bổng “The BMB-HUS Scholarship” năm 2021

Chương trình Học bổng với tên gọi ”THE BMB-HUS SCHOLARSHIP” của Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự... Xem thêm

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Các môn học giảng dạy ở bậc đại học: Hóa sinh học, Hoá sinh học và Trao đổi chất của tế bào, Hóa sinh học các hợp chất có hoạt tính sinh học, Cơ sở... Xem thêm

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K61

Lễ bảo vệ tốt nghiệp năm 2020 dành cho sinh viên K61 của bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử diễn ra trong hai ngày 1-2/7/2020, đã thành công rực rỡ. Xin chúc... Xem thêm

Giới thiệu Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử (trước đây là Bộ môn Sinh lý – Hoá sinh) được thành lập năm 1966. Chúng tôi là một trong chín bộ môn của Khoa Sinh học,... Xem thêm