Hướng nghiên cứu và các đề tài, dự án

*    Hướng nghiên cứu Sản xuất các protein tái tổ hợp ứng dụng trong sinh ý học: DNA polymerase bền nhiệt, protease HIV-1. Nghiên cứu sàng lọc chất ức chế... Xem thêm

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của sinh viên K61

Lễ bảo vệ tốt nghiệp năm 2020 dành cho sinh viên K61 của bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử diễn ra trong hai ngày 1-2/7/2020, đã thành công rực rỡ. Xin chúc... Xem thêm

Một số công bố quốc tế tiêu biểu (5 năm gần đây)

Truong TH, Nguyen TVA, Nguyen THL, Pham VA, Phan TN (2014). Sensitive quantitation of mitochondrial mutation using new Taqman probes. Central European Journal of Medicine9: 839-848. Nguyen TVA, Pham... Xem thêm

Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm

Hóa sinh học; Miễn dịch học phân tử; Kỹ thuật di truyền; Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Sinh học; Cá thể và quần thể; Tế bào và cơ thể; Sinh học... Xem thêm

Giới thiệu Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Hoá sinh và Sinh học phân tử được thành lập năm 1966 có tên là Bộ môn Sinh lý – Hoá sinh, năm 1978 được tách ra thành Bộ môn Sinh lý Thực vật và... Xem thêm