Các môn học đang giảng dạy

Ở bậc đại học, các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các môn học, học phần sau: + Động vật học động vật không xương sống... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống đồng thời là thế mạnh của bộ môn là nghiên cứu đa dạng sinh sinh học động vật không xương sống trong các hệ sinh thái... Xem thêm

Giới thiệu Bộ môn Động vật học ứng dụng

Bộ môn Động vật học ứng dụng có tiền thân là bộ môn Động vật không xương sống, được thành lập năm 1961 với nhiệm vụ chủ yếu: – Đào tạo đại... Xem thêm