Bio-Sports, Bio-Innovation 2020, tuôi trẻ Khoa Sinh học rèn luyện, học tập và trải nghiệm “Mùa COVID”

Dịch COVID-19 diễn ra, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi khía cạnh đời sống, xã hội, đến mỗi người chúng ta. Chung tay cùng nhà trường và toàn xã hội trong... Xem thêm

BE FAMILY – Ohana means family, family means nobody gets left behinds

BE FAMILY – Ohana means family, family means nobody gets left behinds Với mục đích nhằm tạo ra một sân chơi giao lưu giữa các tập thể lớp trong Liên chi Đoàn khoa... Xem thêm

ĐÓN BÌNH MINH – ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64

ĐÓN BÌNH MINH – ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64 Bên cạnh cơ hội được đào tạo về chuyên môn vô cùng xuất sắc, sinh viên Khoa Sinh học chúng mình còn được tham gia các... Xem thêm