Thứ bảy, 14/06/2014 7:07:45 CH
       
 

Bộ môn Sinh thái học

PTN Sinh thái học & SHMT được thành lập 7/04/2004, nhằm mục đích đào tạo các cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực Sinh thái học và Sinh học môi trường. 

Nhiệm vụ cơ bản của PTN Sinh thái học & SHMT: Đào tạo các 
bậc học từ Đại học đến Tiến sĩ chuyên ngành Sinh thái học; Nghiên cứu khoa học về: Sinh thái học, Sinh học môi trường, Sinh thái học độc tố, Sinh thái học hệ sinh thái, Sinh thái học và biến đổi khí hậu, Sinh thái học thực vật. 

Các môn học PTN Sinh thái học và SHMT đang đảm nhận dạy ở 
bậc đại học: Sinh học đại cương, Sinh thái học cơ sở, Cá thể và Quần thể, Thực tập sinh thái học, Quản lý các hệ sinh thái, Nhập môn sinh thái học môi trường, Sinh học môi trường, Sinh thái học tiến hóa, Thực nghiệm Sinh thái học, Seminar sinh học bảo tồn, Môi trường và phát triển bền vững, Ứng dụng GIS và viễn thám trong Sinh thái học. 

Đội ngũ cán bộ: số cán bộ cơ hữu tại PTN là 4 người trong đó có 2 
PGS. TS; 1 TS và 1 Thạc sĩ  NCS và số cán bộ kiêm nhiệm là 3 GS. TS, 2 PGS. TS. và 1 Thạc sĩ NCS.

LIÊN HỆ
Văn  phòng: Phòng 227 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.35572605 
Email: phongsinhthai@vnu.edu.vnVideo & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết