Thứ bảy, 14/06/2014 7:05:58 CH
       
 

Bộ môn Hóa sinh và Sinh học phân tử

Bộ môn Sinh lý thực vật và Hoá sinh được thành lập năm 1966 có tên là Bộ môn Sinh lý - Hoá sinh, đến năm 1978 được tách ra thành Bộ môn Sinh lý Thực vật và Bộ môn Hoá Sinh học. Đến năm 2002, hai Bộ môn được nhập lại thành Bộ môn Sinh lý thực vật và Hoá sinh.

Qua quá trình hình thành và phát triển, Bộ môn Sinh lý thực vật và Hóa sinh đã trở thành một trong các Bộ môn nòng cốt của Khoa Sinh học. Tổng số cán bộ hiện đang công tác là 11 người trong đó có: 01 Giáo sư, 01 Phó giáo sư, 6 Tiến sỹ, 2 Thạc sỹ và 1 Kỹ thuật viên. Bộ môn giảng dạy và đào tạo các Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ thuộc chuyên ngành Hóa sinh học và Sinh lý học thực vật. Một số môn học chính do Bộ môn đảm nhiệm: Hóa sinh học; Miễn dịch học phân tử; Sinh lý học thực vật; Sinh học chức năng thực vật; Kỹ thuật di truyền; Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ Sinh học; Quá trình công nghệ và thiết bị; Cá thể và quần thể; Tế bào và cơ thể; Sinh học thực nghiệm; Hóa sinh axit nucleic...

LIÊN HỆ
Chủ nhiệm bộ môn: TS. Lê Hồng Điệp
Địa chỉ:     Phòng 134 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 38582179; 38582796; Fax: 38582069
Email: dieplh@hus.edu.vn Video & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết