Thứ hai, 05/02/2018 8:30:13 SA
       
 

Lịch công tác tuần thứ 23 (Từ ngày 05/2/2018 -09/2/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 23 từ ngày 05/02/2018 – 09/02/2018)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(05/2 )

·  Họp Ban LĐ Khoa (9h00)

·  P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành gặp mặt Hội Cựu giáo chức (10h00)

·        Trưởng Khoa đi công tác tại Thái Nguyên

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành – Nguyễn Văn Vịnh họp với BGH về lớp CNSH_CLC (14h00)

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành làm việc với NCS tại P.428 -T1 (15h00)

 

Thứ Ba

(06/2)

 

·   Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (7h00)và giảng đường 501 –T3 (10h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành họp BCH Công đoàn tại P.428 -T1 (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Bộ môn

·        Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 503 –T3 (13h00 – 16h00

 

Thứ Tư

(07/2)

 

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp K62 SH tại giảng đường 104 –T5 (10h00 – 12h00)

  Ban LĐ làm việc tại Khoa

 

Thứ Năm

(08/2)

 

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh  dạy lớp K60 CNTN tại giảng đường 306 –T5 (9h00)

 

·        Ban LĐ Họp hội đồng Khoa học Đào tạo Trường tại P.418 -T1 (14h00)

·        P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy K60 Sinh học tại GĐ 501-T3 (13h00 -15h00)

Thứ Sáu

(09/2)

·  Ban LĐ làm việc tại Khoa

·  Ban LĐ làm việc tại KhoaVideo & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết