Thứ ba, 14/03/2017 10:26:39 SA
       
 

THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN 2017

THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN 2017

 

                            Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học       

               Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2017, dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/4/2017 đến 10/5/2017. Để chuẩn bị cho Hội nghị, Khoa xin thông báo với các Bộ môn và các lớp sinh viên một số nội dung sau đây.

1.      Đề nghị các thầy, cô hướng dẫn giúp đỡ và khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị.

2.      Mỗi công trình khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện nhưng tổng số sinh viên tham gia thực hiện một công trình không quá 05 người, nếu công trình do từ hai sinh viên trở lên thực hiện, cần phải ghi rõ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính (ghi đầu tiên).

3.      Nội dung của công trình tham dự phải là kết quả nghiên cứu của chính tác giả có tên trong báo cáo và không được trùng với công trình nào đã được công bố hay báo cáo trước đó.

4.      Sinh viên muốn tham gia phải gửi báo cáo tóm tắt bằng tiếng Anh và tiếng Việt phản ánh được mục tiêu, phương pháp và các kết quả nghiên cứu chính, trình bày không quá 250 từ (khoảng 1/3 trang A4) đối với từng ngôn ngữ theo định dạng (Mẫu 01) và có xác nhận của giảng viên hướng dẫn. Các báo cáo tóm tắt (cả bản cứng và bản mềm) đề nghị nộp cho ThS. Trần Mỹ Hạnh (phòng 122 nhà T1, sđt: 0934543576) từ ngày 10/4/2017 đến ngày 12/4/2017. Sau 17h00 ngày 12/4/2017, nếu sinh viên nào không đến nộp báo cáo tóm tắt sẽ được coi như không đăng ký tham gia báo cáo.

5.      Tùy theo số lượng đăng ký tham gia báo cáo khoa học, Ban Lãnh đạo Khoa sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn báo cáo nói trình bày ở phiên toàn thể và báo cáo trình bày ở dạng poster (được phổ biến trong thông báo lần 2). Hướng dẫn trình bày báo cáo poster có trong Mẫu 03 và file ppt gửi kèm.

6.      Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

 

Xin trân trọng cảm ơn.                                          

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT  

 

         Trưởng Khoa

         

 

 

           PGS. TS. Nguyễn Quang Huy
Video & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết