Thứ ba, 18/11/2014 10:03:19 SA
       
 

Đề tài, dự án

1. Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. Thời gian thực hiện 2011-2015.
Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn

2. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus)
tại khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp bảo tồn. Thời gian thực hiện 2012-2014.
Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

3. Nghiên cứu thành phần loài cá khu vực biển ven bờ tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp quản lý,
khai thác hợp lý và phát triển bền vững. Thời gian thực hiện 2013-2015. Chủ trì: ThS. Nguyễn Thành Nam

4. Xây dựng bộ mẫu lưỡng cư phục vụ giảng dạy thực tập môn Động vật học động vật có xương sống.
TN13-18. Thời gian thực hiện 2013-2014. Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Hoàng


Các tin khác

Bộ môn Động vật học và Bảo tồn

Video & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết