Thứ sáu, 31/10/2014 11:07:38 SA
       
 

Bộ môn Sinh lý học & Sinh học người

Bộ môn Sinh lý học và Sinh học người có 8 cán bộ gồm 6 cán bộ giảng dạy (1PGS, 2TS, 3 Ths) và 02 nghiên cứu viên (2 Ths) đảm trách giảng dạy các môn học thuộc hai chuyên ngành Sinh lý học người và động vật; và Sinh học người ở bậc Đại học và Sau đại học. Ngoài ra Bộ môn còn phụ trách giảng dạy các môn học chung như Thống kê Sinh học; Proteomics và Sinh học cấu trúc; Tin Sinh học.

LIÊN HỆ
Văn phòng Bộ môn: Phòng 333 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 04.38582798
Fax: 04.3858177
Email: tothanhthuy_sinh@vnu.edu.vn, sinhlyhocsinhhocnguoi@gmail.com


Bộ môn Sinh lý học & Sinh học người

Video & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết